top of page
O R T U S
DE TOEKOMST WORDT GEMAAKT IN HET NU

HR Outsourcing en IT Recruitment 

achtergrond website.png

Arbeidsmarkt en digitale transformatie

Nederland staat voor verschillende uitdagingen op het gebied van de arbeidsmarkt en digitalisering. Enkele van deze uitdagingen zijn:

Digitalisering en vaardighedenkloof

Veel banen evolueren door technologische vooruitgang, waardoor er een kloof ontstaat tussen de bestaande vaardigheden van werknemers en de vaardigheden die de arbeidsmarkt vereist.

Flexibilisering van de arbeidsmarkt

Hoewel flexibiliteit voordelen biedt, kan het ook onzekerheid met zich meebrengen, met name op het gebied van inkomen, sociale zekerheid en loopbaanontwikkeling. 

 

Inclusiviteit en gelijkheid

Niet iedereen profiteert evenredig van digitalisering. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat groepen die mogelijk achterblijven, zoals oudere werknemers of mensen met een beperkte digitale vaardigheden, de nodige ondersteuning krijgen om mee te kunnen in de digitaliserende arbeidsmarkt.

 

Automatisering en banenverlies

Terwijl digitalisering nieuwe banen schept, kan het ook banen overbodig maken door automatisering. Het is van belang om de balans te vinden tussen het omarmen van technologie voor efficiëntie en het behouden van werkgelegenheid. 

Levenslang leren en omscholing

Door de snelle veranderingen in technologieën en banen is levenslang leren en omscholing essentieel geworden. Het is een uitdaging om een systeem te creëren waarin werknemers voortdurend nieuwe vaardigheden kunnen verwerven en zich kunnen aanpassen aan veranderende arbeidsomstandigheden.

Ortus brengt oplossingen voor deze vraagstukken samen in haar dienstverlening en is toegewijd aan het vinden en bemiddelen van de juiste IT-specialisten.

 

Aansluitend ondersteunen we organisaties met Human Resource Management in de vorm van HR Businesspartnerships, Talent Acquisition- and strategies, Management Services en Learning- & Development op het gebied van IT Recruitment voor de HR Afdeling.

Ortus helpt bedrijven om succesvol te evolueren en voorbereid te zijn op wat er in de toekomst komt. We zijn er om strategisch advies te geven en te laten zien hoe bestaande technologieën optimaal benut kunnen worden. Met onze kennis en ervaring dragen we bij aan het verwezenlijken van deze veranderingen. 

Met onze diepgaande kennis en expertise op het gebied van de verschillende IT domeinen in combinatie met HR zijn wij actief binnen uiteenlopende sectoren.

Met ons netwerk, kennis en vaardigheden streven we ernaar om actief bij te dragen aan een succesvolle digitale transformatie.

Industriële structuur

Hans Dwarkasing
Functional Application Manager

Hogeschool Rotterdam

Ortus is the best intermediary I worked with. Very co-operative. Without hesitation, she took everything I needed to discuss, or taken care of, and delivered solutions! Next time she is my number one again!

Mahmut Duran 
Eigenaar


Wegwijs Administratie

Ortus heeft ons geholpen met een sourcing strategie en vinden van juiste kandidaten voor in het speelveld. De expertise die geboden wordt is boven verwachting en je kan zeker erop rekenen dat afspraken worden nagekomen.

Musafiri Nganire 
Application Developer


Blue Radix

 

Ortus is the best Recruiter I have dealt with. Incredibly talented, never misses a follow-up call, open and friendly, I recently got a job via her.
It’s without hesitation that I recommend Ortus if you are looking for the best Recruiter.

bottom of page